1

W tych chwilach …

Gdy szarość dni danych życie w obowiązek zmienia
i z tej bezbarwności nagle wspomnienie wyrywa,
wtedy myślę sobie „kocham te wspomnienia”,
bo siebie w nich widząc ja … bywam szczęśliwa. 

Gdy na drogę wchodzę, przed sobą niejasny cel mając,
a wtem słońce chłód ścieżek swym ciepłem okrywa,
zgarniam włosy z twarzy, do światła oczy odwracając,
bo w słońca promieniach  ja … bywam szczęśliwa.

Gdy dzień niełaskawy, zostawił Ci tylko zmęczenie,
lecz niespodziewanie uśmiech z Twej twarzy je zmywa,
chwytam to chwilowe, szczere rozbawienie,
bo w Twoim uśmiechu ja … bywam szczęśliwa.

Gdy wieczorne świerszcze, trudów kres zgłaszają,
dnia rozczarowania przytulność pościeli przykrywa
i w miękkość poduszki myśli zapadają,
to często w tych myślach ja … bywam szczęśliwa.